Co to jest odbiór techniczny ?

Zakup mieszkania czy domu od dewelopera to dla Inwestora bardzo duże obciążenie finansowe i emocjonalne. Czasami jest to inwestycja życia  i emocje oraz stres z tym związany są paraliżujące. Aby ograniczyć swoje obawy związane z odbiorem inwestycji, warto wspomóc się wiedzą i doświadczeniem osób zajmujących się takimi odbiorami zawodowo. Inspektorzy firmy HouseMajster24.pl mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie  oraz normowe narzędzia i urządzenia. Dzięki nim Państwa odbiór będzie przeprowadzony rzetelnie i skrupulatnie, a Inspektorzy dopilnują, aby wszystkie ujawnione przy odbiorze wady i usterki znalazły się w Państwa protokole odbioru, który musicie podpisać z deweloperem, przed odebraniem kluczy do lokalu.

Zazwyczaj Odbiór lokalu od dewelopera kojarzy się inwestorowi z przekazaniem kluczy do lokalu i podpisania umowy. Niestety, nie jest to takie proste, oczywiste i bezpieczne. Zazwyczaj w przekazywanych lokalach czają się na inwestorów różnego rodzaju usterki lub wady wykonawcze, niezgodności z projektem lub standardem wykończenia, które mogą rzutować na późniejszą eksploatację mieszkania lub domu oraz skutkować ponoszeniem przez Inwestora dodatkowych kosztów przy wykańczaniu lokalu. W myśl ustawy deweloperskiej takie wady i usterki powinien naprawić na swój koszt deweloper w ustawowym terminie, jednak pod jednym podstawowym warunkiem –

wykaz usterek MUSI znaleźć się w protokole odbioru mieszkania!

Po przekazaniu mieszkania przez dewelopera (odbiór kluczy!), żaden deweloper nie ma już obowiązku naprawiania na swój koszt jakichkolwiek zauważonych przez inwestora usterek! Rękojmia 5 lat dotyczy TYLKO wad ukrytych!

Dlatego tak ważne jest, aby już na etapie odbioru lokalu wykryć WSZYSTKIE widoczne wady, usterki, odchyłki od norm budowlanych oraz niezgodności z projektem i standardem wykończenia zawartym w umowie z deweloperem. Skorzystanie z usług Inspekcji firmy HouseMajster24.pl, daje gwarancję ujawnienia powyższych kwestii oraz dopilnowania, aby znalazły się one w Twoim protokole odbioru mieszkania.

Niektórzy deweloperzy dają swoim Klientom możliwość tzw. wstępnych odbiorów technicznych mających na celu ujawnienie przez Inwestora wad i usterek, które po przekazaniu deweloperowi, mają skutkować ich usunięciem przed właściwym odbiorem. Wtedy taki odbiór przebiega szybko, sprawnie i w zasadzie może ograniczyć się do weryfikacji przez Inwestora usunięcia usterek ujawnionych już na etapie wstępnie odbioru/przeglądu inwestycji.

Co obejmuje odbiór techniczny ?

Usługa obejmuje przeglądy lokali na rynku pierwotnym, oddawanym w ramach umowy deweloperskiej

Sprawdzenie przez Inspektora HouseMajster24.pl, lokalu pod kątem zgodności z Polskimi
Normami i normami budowlanymi, m.in.:

Tynki -odchylenia od płaszczyzny, ubytki, kąty miedzy ścianami, pęknięcia,

Wylewki – odchylenia od płaszczyzny, ubytki, dylatacje,

Wilgotność – ścian i posadzek,

Okna i parapety – umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, montaż uszczelek,

Balkony – obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady, montaż posadzek,

Drzwi – pod względem regulacji, uszkodzeń, uszczelek,

Instalacje – rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie,

Przynależności – komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem usterek,

Sporządzenie raportu dla Klienta z wykazaniem wszystkich wykrytych wad i usterek.

Dlaczego warto powierzyć odbiór lokalu firmie HouseMajster24.pl?

 1. Znajomość kwestii technicznych i budowlanych

Inspektorzy firmy HouseMajster24.pl posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku budowlanym, znajomość norm budowlanych oraz umiejętność identyfikowania realizacji przez dewelopera swoich zobowiązań wynikających ze standardu wykończenia lokalu i załączonego do umowy deweloperskiej projektu,

 1. Odpowiedni sprzęt i narzędzia

Na wyposażeniu Inspektora HouseMajster24.pl są wysokiej klasy sprzęty i narzędzia, które bez problemu umożliwiają wykrycie wad i usterek w wykończeniu lokalu, takie jak: poziomice, kątowniki, szczelinomierze, wilgotnościomierze, mierniki napięcia, laser krzyżowy i kamera termowizyjna,

 1. Doświadczenie i rzetelność odbioru

Inspektorzy HouseMajster24.pl odebrali już dla Inwestorów setki mieszkań i domów, zdobywając bezcenną wiedzę i doświadczenie w tropieniu wad i usterek, a także w poruszaniu się w ramach procedur technicznych i prawnych. Każdy odbiór kończy się dla Inwestora sporządzeniem rzetelnego pisemnego raportu z odbioru, wręczanego przez Inspektora po skończeniu oględzin lokalu.

 1. Korzystna i przejrzysta forma rozliczenia

Istnieje możliwość rozliczenia się z firmą HouseMajster24.pl po zakończeniu odbioru, wraz z przekazaniem specjalnego szczegółowego pisemnego raportu wykrytych wad, usterek czy niezgodności ze standardem wykończenia lub projektem lokalu. Każdy Klient otrzymuje fakturę VAT, potwierdzającą płatność i dokonanie usługi.

 1. Udział w Programie Lojalnościowym (?)

Każdy Inwestor, który skorzysta z usługi odbioru technicznego w HouseMajster24.pl, ma możliwość skorzystania z rabatu kwotowego, w wysokości zainwestowanych środków w odbiór techniczny (poświadczony fakturą VAT) na ofertę remontową ZUMAX.CO lub możliwość skorzystania z 10% zniżki na jedną z usług oferowanych przez HouseMajster24

Cennik odbiorów technicznych

Stawki za odbiór lokalu są uzależnione od rodzaju, wielkości i usytuowania inwestycji i wynoszą:

Mieszkanie 0-30 m2 159 zł                               Dom 0-100 m2 499 zł

Mieszkanie 31-40 m2 199 zł                             Dom 101-150 m2 549 zł

Mieszkanie 41-60 m2 249 zł                            Dom 151-200 m2 599 zł

Mieszkanie 61-80 m2 299 zł                            Dom 201-250 m2 649 zł

Mieszkanie 81-100 m2 359 zł                          Dom 251-300 m2 699 zł

Mieszkanie 101-150 m2 399 zł                        Dom 301-400 m2 759 zł

Cena za odbiór mieszkania ZAWIERA już kontrolę:

    • komórki lokatorskiej
    • miejsca postojowego / garażowego
    • tarasu / balkonu

Przy lokalizacji inwestycji pow. 20 km od Dworca Warszawa Centralna

koszt dojazdu kalkulowany indywidualnie (nie mniej niż 50 zł)

Dodatkowe usługi:

Badanie kamerą termowizyjną 150 zł

Pomiary laserem krzyżowym 100 zł

(w przypadku skorzystania z obu usług na jednym lokalu łącznie 200 zł)

Powyższe ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Formularz zgłoszeniowy odbioru technicznego

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij widoczny obok formularz zgłoszeniowy na podstawie którego skontaktujemy się z Tobą aby do dnia uzgodnionego odbioru, przygotować wszystko co potrzebne.