Badanie kamerą termowizyjną

150,00  z VAT

Kamera termowizyjna pozwala na wykrycie różnych wad i usterek niewidocznych gołym okiem.

Badanie obiektów kamerą termowizyjną ma w budownictwie szeroki zakres zastosowań. Najpopularniejszym jest oczywiście wykrywanie tzw. Mostków Termicznych, czyli miejsc wpływających na nadmierną utratę ciepła z pomieszczeń, wpływającą na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

Jednak odbiór mieszkania czy domu niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Kamera termowizyjna pozwala na wykrycie różnych wad i usterek niewidocznych gołym okiem.

Najczęstszą usterką jest wadliwe osadzenie okna. Termowizja pozwala na wykrycie, tzw. przedmuchów wpływających na nadmierną utratę ciepła z pomieszczenia. Pozwala także na wykrycie zawilgoceń spowodowanych np. nieszczelnością obróbek komina czy połaci dachu, źle wykonanej izolacji poziomej budynku, nieszczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej.  Innym zastosowaniem jest kontrola sprawności ogrzewania podłogowego oraz zgodności jego rozmieszczenia z projektem. Pozwala także sprawdzić odpowietrzenie grzejników a także nadmierne obciążenie instalacji elektrycznej.

Warto więc rozważyć wykorzystanie badania swojego lokalu termowizją. HouseMajster24 oferuje taką usługę w bardzo przystępnej cenie.