Pomiary laserem krzyżowym

100,00  z VAT

Odbiór lokalu z użyciem lasera krzyżowego pozwala na ujawnienie wad i usterek trudnych do wykrycia gołym okiem. Daje on większą precyzje pomiaru niż z wykorzystaniem klasycznej poziomicy i kątownika.

Laser krzyżowy to rodzaj elektronicznej poziomicy, dzięki której możemy w prosty sposób jednocześnie wyznaczyć linie pionowe oraz linie poziome.

Odbiór lokalu z użyciem lasera krzyżowego pozwala na ujawnienie wad i usterek trudnych do wykrycia gołym okiem. Daje on większą precyzję pomiaru niż z wykorzystaniem klasycznej poziomicy i kątownika. Można nim sprawdzić piony i płaszczyzny ścian i narożników, liniowość osadzenia parapetów, prawidłowość wykonania otworów drzwiowych i okiennych, współliniowość montażu gniazdek i włączników elektrycznych. Laser krzyżowy pozwala także wykryć ewentualne odchyłki od poziomu w posadzce.

Warto więc rozważyć wykorzystanie lasera krzyżowego przy odbiorze lokalu od dewelopera.